Regulamin Polityka prywatności ” Rodo” oraz polityka w zakresie plików ” cookies”.

Polityka prywatności

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Magnox Marcin Grzeszczuk z siedzibą znajdującą się na Ul. Dąbie 80 37-415 Zbydniów  NIP: 8671529565, REGON: 180466836, telefon kontaktowy: 606 583 801, adres e-mail: info@driftrunner.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Państwo”,  „Administrator” – „Firma Magnox”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane poprzez adres e-mail, telefonicznie lub poprzez inny sposób traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5.  §2. Administrator Danych
 6. Administrator tj. Firma Magnox, będzie przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej i/lub podjęcia działań na Państwa żądanie.
 7. Firma Magnox będzie przetwarzała pozyskane od Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, numer konta bankowego), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy). Dane przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa jeśli wysłali Państwo wiadomość poprzez formularz kontaktowy,

f. w zakresie i celu przygotowania oferty handlowej na zapytanie wysłane za pomocą formularza kontaktowego,

g. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania oferty cenowej na przedstawione przez Państwa zapytanie ofertowe,

h. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia,

i. w zakresie i celu niezbędnym do rozliczeń finansowych,

j. w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w której jesteście lub będziecie Państwo stroną,

k. w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrzenia i archiwizacji danych,

7.Każda osoba/firma/instytucja, której dane dotyczą (jeżeli Firma Magnox jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@driftrunner.com

9. Firma Magnox zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w momencie, gdy Firma Magnox wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują Firmie Magnox prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu Firmy Magonox oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Firmy Magnox.

10.Firma Magnox ma prawo udostępniać dane osobowe Państwa oraz innych Państwa danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), oraz innym podmiotom z którymi Firma Magnox współpracuje na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz opisanym powyżej tj. w pkt 10.

13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Firmę Magnox albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje Firma Magnox.

14. Dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny, a okres ich przechowywania jest bezterminowy, chyba że zażyczą sobie państwo usunięcia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt n adres e-mil: info@driftrunner.com

14. Firma Magnox nie odpowiada za treść stron internetowych, do których w dobrej wierze podano tu odnośniki, ani za ewentualne naruszenia prawa na tych stronach.

 

Polityka w zakresie plików ” cookies”

 1. Serwis www.driftrunner.com korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.driftrunner.com z siedzibą pod adresem: Magnox Marcin Grzeszczuk Ul. Dąbie 80 37-415 Zbydniów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Zaczerpnięte z www.wszystkoociasteczkach.pl
 12. Strona korzysta z google analytics w celu zbadania i monitorowania odwiedzin przez użytkowników, aby prowadzić działania seo. W celu informacji o polityce google analytics odsyłamy na stronę związaną z polityką prywatności GA: https://policies.google.com/privacy